Kjære alle flotte Amandastrikkere!

I den situasjonen som landet er i om dagen. Så gjelder dette inntil videre med tanke på strikk!

Har du strikk ferdig til levering, la det ligge hjemme hos deg selv. (ikke lever dette til butikk som tar imot, kontakpersoner til de ulike sykehusene og ikke send noe som helt i posten til kontaktpersonene. Er strikket du har liggende det allerede vasket og pakket la det ligge slik, ikke åpne det opp.

Vi vil gi beskjed når dere kan begynne vi kan begynne å imot igjen!

De stedene som pleier å ha strikkekafe i Amandaprosjektets navn er selvfølgelig avlyst inntil videre.

hilsen Tove
(styreleder for Amandaprosjektet)